22 januari 2015
Home Nieuws Boek ‘Onze Jan in Indië’ een hommage aan Indiëveteranen

Boek ‘Onze Jan in Indië’ een hommage aan Indiëveteranen

Indiëveteraan Gerard van der Lee (87) zet met zijn verhaal een genuanceerd tijdsbeeld

Op 29 januari zal luitenant-generaal B. Hoitink, Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht op de ‘Zwaluwenberg’ in Hilversum, het eerste exemplaar in ontvangst nemen van ‘Onze Jan in Indië’.

Dit boek is geschreven door Gerard van der Lee (87), die zelf in Nederlands-Oost-Indië diende. Zijn beschrijving van de periode 1945-1950 laat de lezer intens voelen hoe het was. Door zijn toegankelijke manier van schrijven, is hij erin geslaagd jong en oud kennis te laten maken met de ervaringen van al die mannen die nauwelijks wisten wat hen destijds te wachten stond. Ervaringen die hen voor het leven tekenden.

10917317_1592829024281065_6494319180793783233_nIn de periode 1945-1950 vervulden circa 150.000 Nederlandse militairen hun dienst in Nederlands-Oost-Indië. Over die periode is veel geschreven, maar vaak werd door gebrek aan feitenkennis een verkeerd beeld neergezet in de media. Voor Indiëveteraan Gerard van der Lee alle reden om dit boek te schrijven en daarmee vast te leggen hoe het er in die tijd werkelijk aan toe ging. Het boek dat de lezer van de eerste tot de laatste pagina blijft boeien en mee terugneemt naar deze voor velen ingrijpende periode, geeft een goed beeld van de belevenissen van deze militairen en is zorgvuldig geplaatst in de context van die tijd. Wie waren de militairen die ernaartoe gingen? Hoe zat de wereld toen in elkaar en wat kwam er af op al diegenen die als militair in Nederlands-Indië dienst deden? Maar ook: hoe kijken zij er achteraf op terug?

Het boek waarvoor luitenant-generaal B. Hoitink het voorwoord schreef, is verrijkt met een aantal fraaie tekeningen die door de auteur zelf zijn vervaardigd. Ten dele destijds in Indië.  Hoitink over het boek:

Van der Lee laat daarmee een monument na waarmee hij allen die als militair in de periode 1945-1950 in Indië hebben gediend, een zeer grote eer bewijst. Een document dat zijn weg zou moeten vinden naar scholen. Naar iedereen die door onvolledige of zelfs onjuiste beschrijvingen nooit een goed beeld heeft gekregen van een periode in onze geschiedenis die we nooit mogen vergeten.

De auteur
Indiëveteraan Gerard van der Lee (1927) werd in november 1944 bij een razzia in Rotterdam gevangengenomen door de Duitse bezetter en werkte daarna als dwangarbeider in Duitsland. Na te zijn ondergedoken in Keulen, waar hij het laatste grote bombardement op deze stad meemaakte, werd hij bevrijd door de Amerikanen en keerde hij in juni 1945 terug naar Nederland. In 1947 trad hij in militaire dienst bij het Regiment Huzaren van Boreel en vertrok hij in 1948 met de s.s. Waterman naar Nederlands-Oost-Indië waar hij tot de repatriëring in juli 1950 als militair actief was.

De uitgeverij
White Elephant Publishing in Arnhem is een kleine, onafhankelijke uitgeverij, gespecialiseerd in het uitgeven van boeken met betrekking tot militaire geschiedenis en de Tweede Wereldoorlog. White Elephant Publishing is tevens uitgever van de ‘Kareoler’, het magazine van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO).

Het boek
Titel:               Onze Jan in Indië
Auteur:            Gerard van der Lee
Uitgeverij:       White Elephant Publishing
ISBN:              978-90-79763-12-2
Uitvoering:     paperback
Pagina’s:        176

Voor meer informatie: www.we-publishing.nl