Home » Nieuws » Bevrijdingsfestivals 2016: vraag alles wat je wil weten aan een veteraan 3 mei 2016

Wat is vrijheid? Hoe is het om niet in vrijheid te leven? En, hoe geef je vrijheid door? Belangrijke vragen die aan de orde komen tijdens speeddates met veteranen op veertien bevrijdingsfestivals op 5 mei aanstaande. In heel Nederland gaan festivalbezoekers en veteranen met elkaar in gesprek en staan stil bij thema’s als vrede, veiligheid en vrijheid.

Veteranen zetten zich sinds jaar en dag wereldwijd in voor vrede, veiligheid en vrijheid. Tijdens uiteenlopende missies , van Mali en Afghanistan tot Kosovo en Nieuw-Guinea, hebben zij van dichtbij ervaren dat de vrijheid zoals wij deze in Nederland kennen niet vanzelfsprekend is. In de speeddates vertellen tientallen veteranen over het werken in oorlogsgebieden, hun beleving van vrede en vrijheid en hoe zij hieraan hebben bijgedragen. Bezoekers kunnen hen alles vragen.

Ook veteranen Thamara Batenburg en Jurgen Duijster gaan het gesprek aan met festivalbezoekers.
Thamara Batenburg, in 1997 – 1999 uitgezonden naar Bosnië, Macedonië en Kosovo:

Als je er in de praktijk hebt gestaan, hebt gezien en gevoeld, dan weet je wat het belang van echte vrijheid is.

Jurgen Duijster, in 1994 uitgezonden naar Bosnië:

Ik heb gezien dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Daarom doe ik nu vrijwilligerswerk, waarbij ik mensen vertel over hoe wij allemaal verantwoordelijk zijn voor het behouden van die vrijheid en deze door te geven aan volgende generaties.

Geef vrijheid door
Nederland  staat stil bij het meerjarenthema Geef vrijheid door van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Zes jaar geleden werd gestart met de eerste speeddates met veteranen op enkele bevrijdingsfestivals.  Sinds twee jaar organiseert het Veteraneninstituut de speeddates verspreid over festivals in heel Nederland.

Nelleke Rienstra van het Veteraneninstituut:

Door mensen de mogelijkheid te bieden alles aan een veteraan te vragen wat zij willen, hopen we een beter beeld te geven van de veteraan en zijn of haar bijdrage aan vrede en vrijheid wereldwijd. De reacties op de eerdere speeddates waren zo positief, dat dit jaar op maar liefst veertien bevrijdingsfestivals veteranen en bezoekers met elkaar in gesprek gaan.

Speeddaten met een veteraan kan in de tent van het Veteraneninstituut op bevrijdingsfestivals in Almere, Amsterdam, Assen, Den Bosch ,Den Haag, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Vlissingen, Wageningen en Zwolle.