Home » Algemene informatie ‘Veteraan in de Klas’

Militairen, zowel mannen als vrouwen, zetten zich overal ter wereld in, in dienst van de vrede of in oorlog. Veteranen van uiteenlopende oorlogen en vredesmissies (denk aan Nieuw-Guinea, Libanon, Bosnië of Afghanistan) bezoeken scholen en gaan in gesprek met leerlingen over hun uitzending.

Gastlessen van veteranen zijn een goed voorbeeld van levend en bevraagbaar onderwijs. De kracht zin in de persoonlijke verhalen over militaire ervaringen en de gevolgen daar van.

 • Wat betekent het om veteraan te zijn?
 • Hoe is het om als militair lang van huis te zijn in een risicovol gebied?
 • Wat doet een oorlogssituatie met een mens?
 • Hoe was het om op missie te gaan en wat heb je gedaan en meegemaakt?
 • Wat heb je zelf over voor vrede?

De veteranen zijn speciaal opgeleid om gastlessen te kunnen geven en zijn uitstekend in staat om het persoonlijke verhaal te delen met de leerlingen. Een verhaal van een veteraan zet de leerlingen dan ook zeker aan het denken.

Aansluiting op uiteenlopende vakken en opleidingen

Een gastles van ‘Veteraan in de Klas’ sluit naadloos aan bij uiteenlopende vakken en opleidingen. Denk hierbij aan burgerschapsvorming, geschiedenis, filosofie, verpleegkunde, PABO of culturele maatschappelijke vorming. Daarnaast kan een gastles ook aansluiten bij uiteenlopende thema’s, zoals oorlog en vrede, huisvesting, hygiëne, pesten, 4&5 mei en levensbeschouwing.

Het programma richt zich op groep 7 en 8 van het basisonderwijs, het gehele middelbare, beroeps- en hoger onderwijs.

Wat zou jij beslissen?

Voor leerlingen op het voortgezet onderwijs is er ook de mogelijkheid om naast de gastlessen te kiezen voor het gratis lespakket ‘Wat zou jij beslissen?’.

Met dit lesmateriaal krijgen de leerlingen inzicht in de moeilijke keuzes die tijdens en ook na de missies gemaakt moeten worden. De leerling kruipt als het ware in de huid van een militair of kind van een veteraan en krijgt te maken met bepaalde dilemma’s.

Leerlingen komen er op deze manier achter dat een keuze niet goed of fout is en dat het moeilijk kan zijn voor de militair om bepaalde keuzes te maken wanneer je niet weet wat de gevolgen zijn.

De veteraan neemt de leerlingen aan de hand mee met het bespreken van de verschillende dilemma’s en vertelt daarbij over zijn eigen ervaringen.

Praktische informatie

 • Een gastles duurt gemiddeld een 60 tot 90 minuten – de veteraan vertelt over zijn eigen ervaringen en de leerlingen krijgen de ruimte om vragen te stellen.
 • Aan een gastles van een veteraan zijn geen kosten verbonden.
 • Er wordt altijd voldaan aan de vraag van de school – dit uiteraard met respect voor de normen en waarden van de school.
 • De docent ontvangt het boek ‘Oorlogs en vredesmissies – Ervaringen van Nederlandse veteranen’.
 • Vraag tijdig (minimaal 4 weken van tevoren) een gastles aan. Er wordt dan contact met de docent opgenomen om alle praktische zaken door te nemen.
 • Achteraf ontvangen de docent en leerlingen een evaluatie.

Tips