24 juli 2019
Home Agenda Reünie Stichting Reünisten Hr.Ms. De Zeven Provinciën en voormalig Nederlands Nieuw-Guinea

Reünie Stichting Reünisten Hr.Ms. De Zeven Provinciën en voormalig Nederlands Nieuw-Guinea

De reünie is toegankelijk voor post-actieve medewerkers van de Koninklijke Marine welke dienden in het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea en/of aan boord van de kruiser Hr.Ms. De Zeven Provinciën (C802).

De aanvang is 12.00 uur, de zaal gaat open om 11.00 uur.
Ontvangst met koffie en spekkoek.

Tijdens de dag zullen er diverse activiteiten zijn, zoals een optreden van de Cliff and the Shadows tributeband The Red Strats. Ook zullen oude en recente films van de Koninklijke Marine worden vertoond. Verder zal er ook een “toko” ingericht worden (Toko Ada).

De inschrijftermijn sluit vrijdag 27 september 2019. De toegangsprijs is vastgesteld op € 18,50 per persoon. Echtgenotes en partners zijn van harte welkom.

Het verschuldigde bedrag kan men overmaken op bankrekening van de van de stichting:

NL18 INGB 0009 3168 37 t.n.v.
Stg Reünist Hr Ms De Zeven Prov en vm Ned Nw-Guinea
te Zeist

Bij overschrijving – al dan niet langs elektronische weg – wordt men uitdrukkelijk verzocht zijn adres te vermelden.

De overschrijving geldt als toegangsbewijs!

Voor nadere inlichtingen kan men contact opnemen met de secretaris:

N.G.A.F. Meeuwsen

Lodewijk Napoleonstraat 9

5361 CD  Grave

0486 – 42 11 38

06 – 47 312 240

ng.meeuwsen@ziggo.nl