Home » Nieuws » Aanmelding 14e Nederlandse Veteranendag 9 maart 2018

Ook dit jaar vindt de Nederlandse Veteranendag (NLVD) in Den Haag weer plaats op de laatste zaterdag van juni. De Stichting NLVD organiseert activiteiten waaraan veteranen, zowel postactief als in werkelijke dienst deel kunnen nemen.

Voor een aantal van de activiteiten, zoals deelname aan het defilé (lopend of meerijdend op een historisch voertuig voor mindervaliden) of een tribuneplaats langs de route van het defilé (voor hen die hier niet meer actief aan kunnen deelnemen en partners van defilanten) dient men zich vooraf aan te melden.

Wijze van aanmelden

Indien u wilt deelnemen aan het defilé (lopend of meerijdend) of in aanmerking wilt komen voor een eerdergenoemde tribuneplaats, kunt u zich net als vorig jaar digitaal inschrijven.

N.B.: Veteranen registreren zich eenmalig voor ‘Mijn Vi’. Heeft u nog niet eerder gebruik gemaakt van ‘Mijn Vi’, dan kunt u zich hier registreren.

Indien het voor u niet mogelijk is om digitaal in te schrijven, dan kunt u uw opgave telefonisch doen op werkdagen tussen 09:00 uur en 17:00 uur via 088 – 334 00 00.

Alle veteranen, geen lid of wel lid van een veteranenvereniging, schrijven zich in via Mijn Vi. Voor alle veteranen die lid zijn van een vereniging geldt dat uw vereniging periodiek en na sluitingsdatum een totaalopgave van het Veteranen Platform ontvangt. Houd dan ook de publicaties van uw veteranenvereniging goed in de gaten.

Klik hier om u in te schrijven!

Tot en met 2016 was een tribuneplaats langs de route van het defilé in principe gereserveerd voor hen die niet meer actief aan het defilé kunnen deelnemen. Dit principe blijft prioriteit één. Nieuw in 2017 was de mogelijkheid om voor partners van defilanten ook een tribuneplaats aan te vragen. Hiervoor is een bepaald aantal tribuneplaatsen beschikbaar. Echter hierbij gelden wel de principes ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ en ‘vol is vol’. Indien betreffende plaatsen vergeven zijn, wordt dit via de website van het Veteraneninstituut kenbaar gemaakt.

Belangrijk: Uw aanmelding dient vóór 30 april 2018 via de website van het Veteraneninstituut te zijn ontvangen. Aanmeldingen die binnenkomen na deze sluitingsdatum kunnen helaas níét meer in behandeling worden genomen.

Tot slot: Indien uw aanmelding wordt gehonoreerd, dan zullen de daarbij behorende NS-vervoersbewijzen uiterlijk twee weken voor het evenement aan u worden toegezonden.

NIEUW in 2018

Alle overige bescheiden (maaltijdkaart, tribunekaart en/of opstapkaart historische voertuigen voor u en uw partner) worden eveneens meegestuurd met de NS-vervoersbewijzen. Mocht u een week voor het evenement nog geen envelop (met inhoud) hebben ontvangen, neemt u dan contact op met het Veteraneninstituut via telefoonnummer 088-334 00 00.