6 september 2019
Home Nieuws 5 jaar Veteranenwet

5 jaar Veteranenwet

Doet de wet wat het moet doen?

Tekst: Roel van de Wiel

5 jaar geleden trad de Veteranenwet in werking en werd de uitwerking ervan verhelderd in het bijbehorende Veteranenbesluit. Checkpoint peilde of de wet doet wat het moet doen: erkenning, waardering en zorg voor veteranen en hun relaties regelen.

De Veteranenwet in het kort:

  • veel zaken op het gebied van zorg, erkenning en waardering zijn vastgelegd
  • militairen die op uitzending zijn geweest, krijgen direct de veteranenstatus en niet pas na dienstverlaten
  • het Veteranenloket werd de toegang voor alle zorg en dienstverlening
  • de Veteranenombudsman is ondergebracht bij de Nationale Ombudsman

Sluit de wet goed aan bij de behoeften van al die groepen veteranen? Checkpoint peilde bij de gebruikers en ervaringsdeskundigen de voors en tegens van de wet en de uitvoering ervan.

Vrijwilliger Chris Planje
Veteranenontmoetingscentrum Ouwestomp, Den Bosch

 

+ ‘Er is veel verbeterd. Zo is de politiek bewust dat veteranenzorg geen gunst is maar een verantwoordelijkheid.’

– ‘We missen een vraagbaak, iemand die namens ons met het Veteraneninstituut, Defensie, het Veteranen Platform, gemeentes en provincies of de Tweede Kamer kan praten.
Ik heb ervaren dat de veteraan nog te veel van het kastje naar de muur wordt gestuurd.’

Het thuisfront Mariska van der Kraats
Vrouw en dochter van veteraan/oprichter Veteranen Search Team

 

+ ‘Deze specifieke doelgroep heeft specifieke zorg nodig heeft. De veteranen hadden een goede regeling nodig, om gestructureerd te kunnen worden gekoppeld aan zorg en kennis van zaken. Dus dat de wet er überhaupt is, vind ik een positief gegeven.’

– ‘Ik vind de wet niet helder genoeg. Waar heb je nu echt recht op als je behoefte hebt aan zorg? In de wet staan een heleboel mooie intenties, maar de daadwerkelijke uitvoering blijft vaak onduidelijk.’

De luis in de pels Matthijs van der Hoeven
Coördinator Veteranenteam Nationale Ombudsman

 

+ ‘Het succes van de Veteranenwet zou je kunnen meten aan de hand van onze werkdruk. In het eerste jaar ontvingen we tachtig klachten, dat worden er in 2019 ongeveer 300.           Het Veteranenloket wordt goed bezocht. De drempel naar het loket en de ombudsman is laag.’

–  ‘De belangrijkste pijler van de wet is de bijzondere zorgplicht. Die is niet vrijblijvend, maar er staat niet concreet in wat het exact inhoudt. Daar zijn we nog vaak met partijen over in gesprek. Met Defensie bijvoorbeeld.’

De belangenbehartiger Brigadegeneraal buiten dienst Hein Scheffer
Voorzitter Veteranen Platform

 

+ ‘In mijn omgeving wordt de Veteranenwet alleen maar als positief ervaren. Met de wet is de verantwoordelijkheid van Defensie voor het welzijn van de veteraan en zijn relaties wettelijk geborgd.’

– ‘Achter het Veteranenloket leveren verschillende instanties hun bijdrage aan de hulpverlening, zoals De Basis, Defensie, het ABP, het LZV en het Veteranen Platform. Doordat die instanties nog eigen processen, eigen ICT-systemen en regels hebben, verlopen deze processen niet altijd soepel.’

Meer lezen?

Log in en lees deze editie in zijn geheel digitaal.

Lees Checkpoint digitaal