Interviewcollectie

In de Interviewcollectie Nederlandse Veteranen (ICNV) zitten verhalen van Nederlandse veteranen die hebben deelgenomen aan één of meerdere oorlogen, gewapende conflicten of vredesmissies waarbij Nederland sinds 1940 was betrokken. Ruim 700 interviews zijn op dit moment volledig openbaar en online te beluisteren.

klik hier