Het Veteraneninstituut (Vi) is altijd bereid u te helpen met uw vragen. Neemt u hiervoor contact op met het Vi. 
Klik hier voor inzage in de reünieagenda. 

In de regeling is opgenomen aan welke eisen de verenigingen moeten voldoen om gebruik te kunnen maken van de reüniefaciliteiten. Zo moeten de verenigingen ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Voor reünieverbanden van missies van vóór 1963 geldt op dit punt een uitzondering omdat hun ledenaantal snel kleiner wordt en daarmee de lasten van inschrijven te hoog. Los daarvan kunnen verenigingen die niet voldoen aan de eisen zich inschrijven bij een reünievereniging die wel aan de voorwaarden voldoet en die dan vervolgens functioneert als een koepelorganisatie.

Alle relevante informatie kunt u lezen via de onderstaande links:

Over een jaar wordt de nieuwe regeling in nauwe samenspraak met de betrokken organisaties en de centrales geëvalueerd. Voor de voorwaarden en overige informatie over de nieuwe Regeling Reüniefaciliteiten Veteranen, Oorlogs- en Dienstslachtoffers en Postactieven kunt u terecht op de website van het Veteranenplatform: www.veteranenplatform.nl.

Draaginsigne gewonden asdasda Militair met bloemen

Handboek Veteraan

U vindt hierin antwoord op vrijwel alle vragen die bij veteranen en hun omgeving leven.

Download Handboek